logo OGRÓD DENDROLOGICZNY PRZELEWICE
 • 08PAŹ

  2012

  Publikacje

  Zeszyty Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

  zeszyt 6
  Przelewice 2014 rok
  Rok Dalekiego Wschodu

  • O autorach - Maria Jolanta Syczewska,
  • Rok Dalekiego Wschodu - Katarzyna Misiak,
  • Pod znakiem miłorzębu - Katarzyna Misiak,
  • Magnolie - Katarzyna Misiak,
  • Wisnie - Katarzyna Misiak,
  • Dawidia chińska odm. Vilmorina - Katarzyna Misiak,
  • Kwiaty Dalekiego Wschodu - Katarzyna Misiak,
  • Klony wachlarzowe - Katarzyna Misiak,
  • Sumi-e - Małgorzata Olejniczak,
  • Chryzantemy - Katarzyna Misiak.

  >>Rok Dalekiego Wschodu<<
  pobierz wersje pdf

  zeszyt 5
  Przelewice 2013 rok
  Arboretum Przelewickie narzędziem edukacji i ochrony przyrody

  • Wstęp - Maria Jolanta Syczewska, Jacek Chrzanowski, Ewa Stanecka, Jarosław Rzepa,
  • Moje doświadczenia związane z parkami - Spisane przez radcę tajnego Conrada von Borsiga,
  • Od ogrodu przydomowego do parku przypałacowego - Architektura krajobrazu firmy Spath od 1896 roku,
  • Karl Heydenreich, architekt ogrodowy (1897-1945) - Kathe Delenk-Heydenreich,
  • Przelewice w latach trzydziestych XX wieku - Eberhard Lebender,
  • Z Syberii na ziemie zachodnie - Ze wspomnień p. Piotra Kustosza,
  • Pierwsze powojenne lata w przelewickim ogrodzie - Ze wspomnień p. Franciszka Kustosza,
  • Wspomnienie o docencie Henryku Chylareckim umieszczone na stronie IDPAN w Kórniku - źródło www.idpan.poznan.pl,
  • Wspomnienie o przelewickim ogrodzie - Zbigniew Kozak,
  • Moja praca w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach - Teresa Lewandowska,
  • Historia najnowsza - Maria Syczewska,
  • Moje badania naukowe w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach - Stefan Friedrich,
  • Współpraca katedry dendrologii i kształtowania terenów zieleni ZUT z Ogrodem Dendrologicznym w Przelewicach - Marcin Kubus,
  • Z zamiłowania... - Katarzyna Misiak,
  • Pracownicy Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach 2013.

  >>Arboretum Przelewickie narzędziem edukacji i ochrony przyrody<< pobierz wersje pdf

  zeszyt 4
  Przelewice 2012 rok
  Przelewice – edukacyjne ogrody zieleni

  • Przedmowa - Maria Jolanta Syczewska,
  • Stare i nowe – róże w Przelewicach - Katarzyna Misiak,
  • Uprawa roślin wrzosowatych w naszych ogrodach i parkach - Urszula Nawrocka-Grześkowiak,
  • Przelewickie magnolie - Marcin Kubus,
  • Pnącza trwałe uprawiane w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach -Grzegorz Nowak,
  • Derenie w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach - Małgorzata Nowakowska, Katarzyna Misiak
  • Oblicza drzewa chusteczkowego - Katarzyna Misiak,
  • Rozmieszczenie opisanych grup roślin w ogrodzie.

  >>Przelewice - edukacyjne ogordy zieleni<< 
  pobierz wersje pdf

  zeszyt 3
  Przelewice 2011 rok
  Człowiek i środowisko cz. II
  GMO – organizmy genetycznie modyfikowane – prawdy i mity
  Gospodarka wodna na ternach wiejskich
  Zrównoważone nawożenie – opłaca się wszystkim

  • Przedmowa - Maria Jolanta Syczewska, Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach,
  • GMO szansą czy groźbą dla zachodniopomorskiego rolnictwa – Jarosław Rzepa, Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie,
  • Genetycznie modyfikowany strach!? – co nam grozi ze strony GMO? – Magdalena Muszyńska, Zakład Cytogenetyki Molekularnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Zagrożenia za strony genetycznie zmodyfikowanych organizmów dla rolnictwa – Edyta Jaroszewska-Nowak, Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND,
  • GMO w pigułce – czyli co warto wiedzieć o genetycznie zmodyfikowanych organizmach? – Sławomir Sowa, Anna Linkiewicz, Janusz Zimny, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki roślin, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie,
  • Regulacje prawne dotyczące żywności genetycznie modyfikowanej wykorzystywane w działalności kontrolnej Inspekcji Handlowej – Jadwiga Wiśniewska, Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie,
  • Tendencje zmian klimatu w województwie zachodniopomorskim – Małgorzata Czarnecka, Zakład Meteorologii i Klimatologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Zadania realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – Stanisław Cygiel, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
  • Stan zasobów wodnych a możliwości nawadniania roślin na Pomorzu Zachodnim – Cezary Podsiadło, Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Czynniki zagrażające jakości wód powierzchniowych na przykładzie gminy Przelewice – Andrzej Stefanowicz, Ogród Dendrologiczny w Przelewicach,
  • Realizacja programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu ze źródeł rolniczych – Krzysztof Ślusarek, Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie,
  • Rolnictwo zrównoważone – Emilia Rokosz, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
  • Zasadność wykonywania prób glebowych w gospodarstwie rolnym – Andrzej Konik, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Szczecinie,
  • Potrzeba badań glebowo-wodnych dla właściwego doboru roślin drzewiastych – Marcin Kubus (Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, ZUT Szczecin), Ryszard Malinowski (Zakład Gleboznawstwa, ZUT Szczecin), Marcel Raček (Katedra Ogrodnictwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja), Katarzyna Malinowska (Zakład Fizjologii Roślin, ZUT Szczecin),
  • Nawożenie zbóż ozimych i jarych w doświadczeniach porejestrowych – Anna Werelich, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Białogardzie.

  >>Człowiek i środowisko cz. II<<
  pobierz wersje pdf

  zeszyt 2
  Przelewice 2011 rok
  Człowiek i środowisko cz. I
  Natura 2000 – czy to się opłaca?

  • Przedmowa – Katarzyna Misiak, Ogród Dendrologiczny w Przelewicach,
  • Plany zadań ochronnych narzędziem do zarządzania Naturą 2000 w Polsce – Sławomir Kiszkurno, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie,
  • Planowanie zarządzania siecią Natura 2000. Wybrane zagadnienia problematyczne na podstawie doświadczeń z realizacji projektu POIS.05.03.00-00.186/09-00 – Beata Gąsiorowska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie,
  • Natura 2000 i jej oddziaływanie na sąsiedztwo – Karolina Capar, Urząd Miejski w Policach,
  • Programy finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska dostępne dla osób fizycznych – Radosław Mackiewicz, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
  • Wilgotne wrzosowiska atlantyckie z Erica tetralix i suce wrzosowiska z Calluna vulgaris  ostojach Natura 2000 na Pomorzu Zachodnim – Janina Jasnowska, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Ocena jakości źródeł danych o siedliskach i gatunkach Natura 2000 na przykładzie torfowisk alkalicznych północno – zachodniej Polski – Lesław Wołejko, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Chronione siedliska wydmowe na obszarze ostoi siedliskowej „Wolin i Uznam” PLH 320019 – Mariola wróbel, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Siedliska przyrodnicze na obszarze Natura 2000 „Dolina Płoni i Jezioro Miedwie” im ich promocja – Wanda Bacieczko, Agnieszka Kochanek-Felusiak, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Szata Roślinna dolnego odcinka doliny Płoni graniczącego z obszarem Natura 2000 – Stefan Friedrich, Magdalena Jakubowska, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Walory przyrodnicze obszaru specjalnej ochrony siedlisk „Wzgórza Bukowe” PLH 320020 w województwie zachodniopomorskim – Magdalena Ziarnek, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Reprezentatywność siedlisk przyrodniczych w zachodniopomorskiej sieci Natura 2000 – Krzysztof Ziarnek, Lonicera Krzysztof Ziarnek,
  • Wzmocnienie populacji długosza królewskiego (Osmunda regalis L.) w rezerwacie „Karsiborskie Paprocie” – Sylwia Truchlik – Ogród Dendrologiczny w Przelewicach,
  • Gatunki roślin chronionych występujących na obszarze Natura 2000 „Dolina Płoni i Jezioro Miedwie” – Wanda Bacieczko, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

  >>Człowiek i środowisko cz. I<<
  pobierz wersje pdf

  zeszyt 1
  Przelewice 2010 rok
  Przyroda Pomorza Zachodniego – badania i ochrona

  • Przedmowa – Maria Jolanta Syczewska Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach,
  • Botaniczne Centrum Badawczo – Wdrożeniowe – Katarzyna Misiak Ogród Dendrologiczny w Przelewicach,
  • Przyroda Pomorza Zachodniego – Janina Jasnowska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Ogród Dendrologiczny w Przelewicach jako środowisko przyrodnicze grzybów wielkoowocnikowych – Stefan Friedrch, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Flora naczyniowa krajobrazu rolniczego Kotliny Pyrzyckiej w aspekcie różnorodności i ochrony – Wanda Bacieczko, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Zadrzewienia alejowe na terenie Myśliborza – Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Anita Cyganowska, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Zasoby nasienne Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach – Magdalena Bihun, Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie, Uniwersytet Szczeciński,
  • Czynna ochrona gatunkowa przykładzie długosza królewskiego Osmunda regalis L. w rezerwacie „Karsiborskie Paprocie” – Mariola Wróbel, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Zastosowanie technik biologii molekularnej do określania zakresu zmienności genotypowej na przykładzie wybranych kolekcji drzew i krzewów zgromadzonych w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach – Miłosz Smolik, Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Z Ogrodu do laboratorium in vitro – Sylwia Truchlik, Ogród Dendrologiczny w Przelewicach,
  • Jakość wód Powierzchniowych gminy Przelewice – Andrzej Stefanowicz, Ogród Dendrologiczny w Przelewicach,
  • Ogród Dendrologiczny w Przelewicach w liczbach – Katarzyna Misiak, Ogród Dendrologiczny w Przelewicach,
  • Wykaz gatunków roślin drzewiastych Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach – Katarzyna Misiak, Ogród Dendrologiczny w Przelewicach,
  • Zdjęcia wybranych gatunków z kolekcji Ogrodu.

  >>Przyroda Pomorza Zachodniego – badania i ochrona<<
  pobierz wersje pdf

   

  Gdzie szukać informacji o Ogrodzie:

  Chylarecki H., 2008. Drzewa i krzewy ozdobne ogrodu egzotów w Przelewicach na Ziemi Pyrzyckiej. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach.

  Chylarecki H., 1956. Przegląd kolekcji arboretum w Przelewicach. Rocznik sekcji Dendr. PTB 11:471-518.

  Lebender E.2003. Ein Dor fund Rittergut in Hinterpommern. Prillwitz im Krs. Pyritz und seine 650 jährige Geschichte. Eberhard Lebender

  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 2006. 15: 3-32

  Łukasiewicz A., Puchalski J. 2002. Ogrody Botaniczne w Polsce. ARW Arkadiusz Grzegorczyk i Fundacja ‘Homeo et Planta’, Warszawa

Menu strony

 • Wspólny Region
  Wspólne Cele

  logo projektu

  Współfinansowane przez Unię Europejską
  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

  Partner w projekcie: "Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji POMERANIA"

 • Linki

  BIP

  BIP

  Kalendarz imprez

  koncerty, wystawy

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia