logo OGRÓD DENDROLOGICZNY PRZELEWICE
 • 17LUT

  2015

  Cennik analiz i usług laboratoryjnych

  CENNIK ANALIZ I USŁUG LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W BOTANICZNYM CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWYM W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM W PRZELEWICACH

  W skład Botanicznego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego wchodzą następujące laboratoria:

  • fizjologii roślin
  • gleboznawstwa
  • mikrobiologiczne
  • chemiczne
  • kultur tkankowych (in vitro)
  • oraz pracownia mikroskopowa

  BCB-W dysponuje również suszarnią roślin, przechowalnią nasion, szklarnią oraz szkółką roślin.

  W BCB-W prowadzone są badania nad florą, fauną i przyrodą nieożywioną oraz zależnościami ekologicznymi występującymi między nimi. Zakres tych badań obejmuje:

  • ocenę składu ilościowego i jakościowego mikroflory i mikrofauny gleb i wód
  • fitopatologię i ochronę roślin, w tym wzmacnianie ich odporności
  • zależności między organizmami

  Oferujemy doradztwo i konsultacje w zakresie:

  • szczegółowych założeń uprawowych roślin dla zainteresowanych gospodarstw rolnych
  • zmian profilu produkcji roślinnej
  • doboru gatunków i odmian roślin do lokalnych warunków klimatyczno-glebowych
  • prawidłowego zbioru i przechowywania nasion
  • metod poprawy jakości gleby
  • biologicznego zwalczania chorób i szkodników roślin
  • zrównoważonego stosowania chemicznych środków ochrony roślin

  Osobom zainteresowanym oferujemy wysokiej zdrowotności materiał roślinny do zakładania plantacji roślin sadowniczych i ozdobnych.

  BCB-W posiada wysokiej klasy aparaturę, między innymi:

  • spektrometr absorpcji atomowej AAS Solaar M
  • spektrofotometr Helios Gamma i Delta
  • mineralizator mikrofalowy UniClever II
  • mikroskop skaningowy, optyczny i stereoskopowy

  Wyposażenie to pozwala na wykonywanie:

  • analiz gleb, podłoży ogrodniczych i wód w zakresie zakwaszenia i zawartości makroelementów: fosforu, potasu, magnezu, wapnia, sodu i chlorków
  • oznaczeń zawartości mikroelementów: miedzi, cynku, manganu, żelaza w glebach i roślinach
  • oznaczeń ilości azotu w roślinach i glebie
  • ocen stanu żyzności gleb
  • ocen stopnia zanieczyszczenia gleb i materiału roślinnego metalami ciężkimi: ołów, rtęć, kadm
  • ocen materiału siewnego
  • ocen jakości płodów rolnych – głównie w odniesieniu do zawartości substancji niepożądanych oraz do poziomu niedoborów składników pokarmowych
  • oznaczeń gatunków patogenów roślin uprawnych
  • oraz wydawanie opinii o przydatności gruntów do rolniczego zagospodarowania

  Naszą ofertę kierujemy do: rolników, ogrodników

  W ramach działalności BCB-W prowadzone będą prace badawcze i sympozja naukowe. Prezentacja badań prowadzonych w ramach BCB-W oraz wykorzystywanie ich wyników dla zachowania różnorodności biologicznej poprzez odtwarzanie gatunków rzadkich i ginących to jeden z głównych celów Centrum.

  Cenniki:

  Termin dostarczenia próbek do laboratorium proszę uzgadniać telefoniczne pod nr. 91 564 30 80 z Panem Andrzejem Stefanowiczem.

Menu strony

 • Wspólny Region
  Wspólne Cele

  logo projektu

  Współfinansowane przez Unię Europejską
  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

  Partner w projekcie: "Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji POMERANIA"

 • Linki

  BIP

  BIP

  Kalendarz imprez

  koncerty, wystawy

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia