Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej

Zmieniamy się dla Was!

Ogród Dendrologiczny otwarty jest codziennie, w godzinach 9:00 - 19:00.
Zamknięcie kasy następuję na 45 min przed zamknięciem Ogrodu.

Kontakt

sekretariat@ogrodprzelewice.pl 
tel. 91 564 30 80
Facebook

Cennik

Projekt RPO

Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej realizuje projekt: Prace konserwatorskie i restauratorskie w instytucji kultury samorządu województwa: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej, wraz z dostosowania obiektów do celów użytkowych oraz do ich udostępnienia mieszkańcom regionu i turystom.

Cel projektu - zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury oraz atrakcyjności turystycznej na obszarze województwa.

Planowane efekty: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 7000 [odwiedziny/rok]

Wartość projektu: 58 148 250,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 22 920 756,92 zł (z możliwością zwiększenia do 47 275 000,00 zł).