logo OGRÓD DENDROLOGICZNY PRZELEWICE
 • 23CZE

  2023

  Prace inwestycyjne

  Plany na przyszłość

  Zespół pałacowo-parkowy wraz z folwarkiem znajduje się w Przelewicach
  w powiecie pyrzyckim, województwie zachodniopomorskim. Jest jednym z niewielu przestrzennych założeń kompozycyjnych, w którym zachowana została zabudowa folwarczna, pochodząca z początku XIX wieku.

  folwark

  Pałac w Przelewicach i Plac Folwarczny wraz z zabudowaniami, 2022 r. 

  W  2021 r.   Gmina  Przelewice   przekazała   Samorządowi  Województwa Zachodniopomorskiego zabytkowy kompleks o powierzchni ok. 57 ha, w skład którego wchodzą obiekty wpisane do rejestru zabytków: Ogród Dendrologiczny, Pałac, Dwór, Oranżeria oraz dawne budynki Obory, Gorzelni, Spichlerza, Stajni, Wozowni, Stodoły, Mleczarni i Cielętnika. Od 26 lutego 2021 r. mienie administrowane jest przez samorządową jednostkę kultury Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. 18 października 2022 r. Ogrody Przelewice podpisały umowę z firmą Expert
  z siedzibą w Dolicach na wykonanie pierwszego etapu prac inwetycyjnych. Przedmiot przetargu i umowy podzielono na sześć zadań inwestycyjnych. Prace obejmą modernizację Ogrodu, Oranżerii, Pałacu, Dworu, Spichlerza, Rozlewni wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów. W ramach inwestycji zaplanowano adaptację obiektów do nowych funkcji – zgodnie
  z założeniami architektonicznymi wraz z wykorzystaniem najnowocześniejszych, optymalnych rozwiązań. Przekazanie placu budowy firmie Expert odbyło się 22 października 2022r. Modernizacji poddany został Pałac wraz ze zmianą sposobu użytkowania pierwszego piętra, z funkcji laboratoryjnej na hotelową oraz remont aktualnej części hotelowej. W obiekcie docelowo powstanie 16 pokoi trzyosobowych z niezbędnym wyposażeniem. Parter zostanie dostosowany do wydarzeń konferencyjno-szkoleniowych. Sala konferencyjna ma stanowić nowoczesną, multifunkcyjną przestrzeń (konferencyjno-audytoryjną). Projektowane wyposażenie audiowizualne będzie wykorzystywać najnowsze standardy cyfrowe oraz system zintegrowanego sterowania salą. Przebudowana zostanie również piwnica, która nadal będzie pełnić funkcję gastronomiczną. Choć jej położenie nie ulegnie zmianie, będzie ona zdecydowanie większa. Przygotowane zostaną trzy klimatycznie urządzone sale. Do restauracji prowadzić będą dwa zewnętrzne ciągi komunikacyjne, znajdujące się z obu stron pałacowego tarasu. Oba wejścia będą bardzo mocno poszerzone, a jedno z nich przygotowane w taki sposób, aby umożliwić swobodne wejście do restauracji osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub rodzinom z małymi dziećmi. Przy Pałacu od strony kas biletowych powstanie ogródek letni. Zacienione miejsce sprawi, że również w upalny dzień z przyjemnością będzie można rozkoszować się kawiarnianymi smakołykami. Dodatkowo naprzeciwko kasy powstanie ogródek grillowy. Piękny taras wraz z otoczeniem stanie się miejscem letniej sceny przeznaczonej do organizacji koncertów i wystaw.

  Wizualizacja_Pałacu_-_widok.png

  Wizualizacja Pałacu w Przelewiach 

  W pierwszym etapie inwestycji zaplanowano przeprowadzenia rewitalizacji historycznego Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Na jego terenie zostaną wykonane prace służące zarówno zabezpieczeniu zabytkowego charakteru i formy okazów flory, jak i stworzeniu atrakcyjnej przestrzeni publicznej służącej rekreacji, odpoczynkowi i edukacji. Na dużej polanie utworzony zostanie plac zabaw z zielonym dachem oraz z podziałem na strefy dla różnych grup wiekowych. W tym miejscu powstanie również wiata dla około 100 osób. Zagospodarowanie małej polany polegać będzie na stworzeniu strefy rekreacji
  i wypoczynku z wiatą dla około 30 osób. W Ogrodzie powstaną altanki, wiaty, tarasy widokowe, miejsca na ogniska, oraz ogólnodostępne toalety. Utworzone zostaną elementy małej architektury tj. ławki, siedziska, hamaki, kosze na śmieci… Jednym z elementów uatrakcyjnienia Ogrodu będzie altana na wyspie przeznaczona do wypoczynku dla zwiedzających. W Ogrodzie Japońskim wprowadzony zostanie system kaskadowy wody płynącej, a Pawilon Herbaciany zostanie poddany gruntownej renowacji. Plany uwzględniają wybudowanie nowej woliery dla przelewickich pawi jako zabezpieczenia ich bytowania. Dodatkowo zostanie wykonana iluminacja części istniejących ścieżek oraz zieleni wysokiej. Ważnym elementem modernizacji jest wprowadzenie oznaczeń roślin poprzez kody QR
  z możliwością wprowadzenia systemu rozszerzonej rzeczywistości.

   

  Oficyna z 1880 r. usytuowana na placu folwarcznym przechodzi kompleksowy remont konserwatorski wraz ze zmianą sposobu użytkowania i głęboką termomodernizacją. Budynek Dworu zostanie siedzibą Instytucji Ogrodów Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej, dostosowany zostanie do potrzeb administracyjno-biurowych. Stanie się miejscem kierowania całym kompleksem. W budynku powstanie centrum zarzadzania energią cieplną i elektryczną. W obiekcie znajdować się będzie także „Punkt Informacji Turystycznej Ogrodów Przelewice”.

  Dwór przed modernizacją 2022 r. 

  small small2

  Wizualizacja Dworu w Ogodach Przelewice 

  Gruntowny remont przejdzie rownież Oranżeria. Budynek pochodzi z 1910 r. Od 1997 r. funcjonował jako stodoła. Po porzaże zachowały się jedynie mury. Od 2006 r. obiekt przebudowano na całoroczną Oranżerię, gdzie można było podziwiać m.in. kolękcję roślin śródziemnomorskich. Prace modernizacyjne wpłyną na odnowienie szaty roślinnej wzbogaconej o rośliny kwitnące. Pozostałe części budynku zostaną przystosowane do celów edukacyjnych, kulturalnych i wystawienniczych. Zaplanowano wymianę zniszczonych elementów sufitów oraz zabudów. Powstanie nowa wentylacja mechaniczna oraz system sterowania klimatem, który zagwarantuje komfortową temperaturę kolekcji roślin śródziemnomorskich, o każdej porze roku. W sercu wsi Przelewice przeniesiecie się Państwo do klimatu śródziemnomorskiego! Pod szklany dach zostaną wprowadzone motyle i inne formy bezkręgowców, które poruszać się będą swobodnie po terenie całego obiektu. W północnej części  budynku nadal będzie znajdować się pracownia ceramiczna i plastyczna, która zostanie w pełni wyposażona na potrzeby warsztatów.

   

  oranżeria

  Budynek Oranżerii, 2022 r. 

  Spichlerzu zostaną zlokalizowane pomieszczenia biurowe, wystawiennicze i konferencyjne, dzięki którym budynek będzie wykorzystywany jako siedziba różnych organizacji. Obiekt zostanie przystosowany do prowadzenia działalności Lokalnej Grupy Działania Lider Pojezierza, której charakter jest komplementarny z Instytucją Ogrody Przelewice. Zaplanowano utworzenie biura Federacji LGD Pomorza Zachodniego, którego celem jest m.in. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i zrównoważonego rozwoju. W budynku znajdzie się siedziba Obszaru Partnerstwa IIT. W miarę możliwości powstanie tu też biuro lokalnego "Radia Zachodniopomorski Lider", prowadzonego przez członków LGD z Pomorza Zachodniego dla mieszkańców obszaru województwa zachodniopomorskiego. W budynku dawnej Rozlewni Lider Pojezierza utworzy ,,Pomorskie Centrum Kulinarne” przeznaczone do celów przetwarzania, produkcji i dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Centrum kulinarne pozwoli lokalnym producentom (KGW, OSP, grupy nieformalne) wprowadzić do obrotu potrawy historyczne przygotowywane zgodnie ze staropolskimi przepisami. Stanie się miejscem kształtowania zdrowego trybu życia mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz partnerów z Niemiec. W planach jest także utworzenie biblioteki potraw Pomorza Zachodniego. Gromadzone zbiory dotyczyć będą kulinariów Pomorza Zachodniego oraz Meklemburgii i części Brandenburgii. Zaplanowano również utworzenie w budynku pracowni renowacji mebli oraz pracowni szwalniczej Kół Gospodyń Wiejskich. W pracowni renowacji mebli odbywać się będą warsztaty dla mieszkańców i chętnych wypróbować swoje umiejętności w tym fachu. Pracownia szwalnicza zajmować się będzie głównie tworzeniem strojów z dawnych epok.

  rozlewnia spichlerz small

  Budek dawnej Rozlewni i Spichlerza, 2022 r. 

  Obszar niezabudowanego terenu Folwarku zostanie zagospodarowany tak, aby mogły się tu odbywać targi, pikniki, festiwale, koncerty, wystawy i ekspozycje. Przewiduje się wprowadzenie nowej, współczesnej formy elementów małej architektury oraz zastosowanie ciepłej kolorystyki, która przyciągnie uwagę turystów. Na Placu Folwarcznym wykonane zostaną 200 metrowe odwierty w celu budowy instalacji pompy cieplnej, która zagwarantuje odpowiednią temperaturę na potrzeby wyżej wymienionych obiektów. Wiercenie prowadzone będzie przy użyciu specjalnej, biodegradowalnej płuczki, która nie wykazuje negatywnego wpływu na środowisko, w związku z czym planowana inwestycja będzie całkowicie bezpieczna. W otworach wiertniczych zostanie zamontowana podziemna instalacja dla pompy ciepła zlokalizowanej w kotłowni budynku Oranżerii. Z uwagi na wysoki koszt eksploatacji konwencjonalnych źródeł energii zastosowano ekologiczną metodę pozyskiwania odnawialnej energii - ciepła z gruntu, co pozytywnie skutkuje brakiem emisji NO2, CO2, CO, pyłów oraz brakiem odpadów. Na cele koncepcji instalacyjnej przeprowadzono wstępne bilanse cieplne, a także zapotrzebowania na wodę oraz ilości ścieków sanitarnych generowane przez poszczególne budynki. Wyznaczono także pola terenów dla lokalizacji pionowych sond geotermalnych oraz dachów dla lokalizacji paneli solarnych oraz paneli PV. Dla celów edukacyjnych całość procesów wytwarzania i zużywania wszelkiej energii na terenie Folwarku będzie wizualizowana.

  Folwark small

  Plac Folwarczny, 2021 r. 

  Zakończenie inwestycji w zakresie pierwszego etapu - obejmującego rewitalizację Pałacu, Dworu, Oranżerii oraz przeprowadzenia prac na terenie Ogrodu Dendrologicznego.

  Wszystkie planowane prace przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności kulturalno – turystycznej Ogrodów Przelewice oraz zapewnią mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego lepszy dostęp do kultury, turystyki i edukacji. Modernizacja bazy hotelowej wpłynie na poszerzenia oferty Ogrodów Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. Po zakończeniu planowanych prac zwiększą się możliwości Instytucji w zakresie organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych oraz ekologicznych. Odnowione budynki oraz planowane prace porządkowo - modernizacyjne w  Ogrodzie Dendrologicznym przyczynią się do wzrostu liczby odwiedzających oraz ilości przygotowywanych wydarzeń. Instytucja będzie mogła organizować dla mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz turystów unikalne obozy, warsztaty i szkolenia podczas których możliwe będzie prezentowanie bogactwa kultury regionu oraz wyjątkowej polskiej przyrody.  

   

  K. B.

Menu strony

 • Wspólny Region
  Wspólne Cele

  logo projektu

  Współfinansowane przez Unię Europejską
  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

  Partner w projekcie: "Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji POMERANIA"

 • Linki

  BIP

  BIP

  Kalendarz imprez

  koncerty, wystawy

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia